Arbetsmiljöpolicy

Rivals ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det blir vi genom att skapa en säker, organiserad och utvecklande arbetsplats som ger arbetsglädje och motivation. Vi strävar efter att vara en platt organisation, där alla får komma till tals och förbättringsförslag successivt förbättrar arbetsmiljön. Våra anställda ska känna att idéer och förslag från samtliga medarbetare oavsett position inom företaget tas på allvar, utvärderas och följs upp.

På Rival ser vi KMA arbetet som ett konkurrensmedel mot mindre seriösa aktörer i branschen, därmed är det en strategisk fråga för hela företaget.

Vi förebygger risker och ohälsa genom att:

 • Skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar.
 • Ge våra anställda personlig och yrkesmässig utbildning.
 • Ligga i framkant med det senaste inom maskiner, verktyg och skyddsutrustning.
 • Riskanalyser görs och analyseras regelbundet.
 • Ha en fungerande företagshälsovård.
 • Ha tydliga rutiner för arbetsskador och olycksfall.
 • Följa gällande lagstiftning samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Genomföra regelbundna utvecklingssamtal med våra medarbetare.

 

Att vara en del av Rival innebär att man:

 • Tar kraftigt avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och diskriminering
 • Förstår vikten av att behandla och bemöta människor med respekt.
 • Delar våra grundläggande värderingar av alla människors lika värde, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Kim-Kontakt-miljo

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer