Vi lever på jorden med begränsade resurser!

På 50-talet genererade genomsnittssvensken 25kg avfall per år, idag är den siffran uppe i 510 kilo.  Byggsektorn står idag för nära 40 procent av landets totala energi och materielanvändning. Byggverksamhet är även den sektor som genererar störst mängt farligt avfall.

  • Vi på Rival Bygg Rivning Demontering AB återvinner varje år ca 3500 ton rivningsmaterial.
  • Det är mycket viktigt att vi har en effektiv och smart avfallshantering.
  • Vi vet att samhället och våra kunder ställer höga krav på detta.
  • Det behöver inte vara dyrare att tänka grönt.
  • Faktiskt är det så att lösningarna vi arbetar med kan leda till stora besparingar även i fråga om pengar.
  • Våra kunder kan känna sig trygga med att allt avfall sorteras och återvinns enligt gällande miljölagar och förordningar.

martin-kontakt-miljo

Vägfraktioner

Vägfraktioner används som utfyllnad av mark, byggnation av vägar och vallar på SEVABs område
Slutmottagare: Hans Andersson Entreprenad

Brännbara fraktioner

Brännbara fraktioner omvandlas till fjärrvärme på Strängnäs energi.
Slutmottagare: Econova

Träfraktioner

Träfraktioner omvandlas till fjärrvärme hos Vattenfall.
Slutmottagare: Econova

Metallfraktioner

Metallfraktioner smällts ner till klass 11 metall och blir därefter konstruktionsmetall.
Slutmottagare: Lantz metall/Stena Metall

Asbest

Asbest deponeras.
Slutmottagare: SRV Gladökvarn

Pcb

PCB går till förbränning hos speciella värmevärk som kan hantera miljöfarligtavfall.
Slutmottagare: SAKAB

Färgrester

Färgrester går till förbränning hos speciella värmevärk som kan hantera miljöfarligtavfall.
Slutmottagare: SRV / SEKA Miljöteknik / Stena

Kemikalier

  • Syror & baser återvinner man metalljoner utav, därefter förbränns det som inte är metalljoner.
  • Spillolja regenereras och återvinns.
  • Kvicksilver reagerar med svavel och förvaras i betong.
  • Övriga kemikalier förbränns

Slutmottagare: SRV Gladökvarn / SEKA Miljö / Stena

Övrigt miljöfarligt

Slutmottagare: SRV Gladökvarn / SEKA Miljö / Stena

Elavfall

Elektronikavfall demonteras där metall,, plast och miljöfarligt avfall återvinns enligt ovan.
Slutmottagare: Stena / Elkretsen

Deponier

Slutmottagare: SRV Gladökvarn / Econova

Vitvaror

Vitvaror demonteras och återvinns, produkter innehållande freon tas om hand i speciella lokaler där freonen
slutligen förbränns.
Slutmottagare: Svensk Freonåtervinning AB

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer