Kvalitetspolicy

På Rival strävar vi efter att hålla en hög kvalitet i vår verksamhets samtliga moment. Detta ska vara en ambition som genomsyrar hela verksamheten och samtliga medarbetare. Det är en förutsättning för att våra kunder ska bli nöjda med sin investering och stanna kvar som kund. Detta innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

Kvalitet

  • Vi utför säkra rivnings- och saneringstjänster i tid och till rätt pris med högsta möjliga kvalitet
  • Vi har en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden och engagerad personal
  • Vi har en öppen kommunikation med såväl kunder som leverantörer

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer