Miljöpolicy

Vår policy är att alla i företaget har en medvetenhet om företagets påverkan på miljön. Därför driver vi tillsammans ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Vi värdesätter alltid ett nära samarbete med våra kunder gällande miljön.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Hantera avfallet på bästa sätt ur miljösynpunkt.
  • Öppet kunna redovisa vår miljöpåverkan och ha en miljödialog med kunder, medarbetare och andra intressenter.
  • Arbeta med resurssnåla metoder samt se miljöfrågor som en naturlig del av arbetet.
  • Betrakta lagar och förordningar som minimikrav och ständigt bedriva förbättringsarbete utifrån samhällets och våra kunders uppställda miljömål.
  • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande.
  • Arbeta för att effektivt planera och utnyttja fordonsparken för att minska klimatpåverkan
  • Ständigt inhämta den senaste kunskapen avseende miljöfrågor som berör vår verksamhet
  • Kompetensutveckla våra medarbetare.

Vi ska…

uppfylla lagar och förordningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Så att vi…

bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ vad gäller miljöarbete inom bygg och rivningsbranschen.

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer