martin-kontakt-miljo

Kim-Kontakt-miljo

Historia / Vision

När vi startade inom rivning för 10 år sedan så var branschen en smutsig ostrukturerad röra. Tillsammans skapade vi ett företag med en vision där dom anställda och kunders behov skulle stå i fokus för att möjliggöra en långsiktig utveckling och det skapade en grund för att vi nu är en kraftfull aktör i branchen.

Rival bestämde sig redan från början att de skulle vara nyskapande när det gäller organisation, miljö och kvalitet -något som saknats hos många konkurrerande rivningsföretag.

Några av Rivals visioner:

  • Utbildad personal som har roligt på jobbet
  • Nöjda återkommande kunder
  • Friskvård för alla
  • Miljömedvetenhet i alla delar av företaget
  • Eliminiera svartarbete
  • Rätt verktyg och utrustning för arbetet
  • Säkra arbetsplatser
  • Digitalt arbetsordersystem

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer