• Behövs det bygglov?
 • Är konstruktionen bärande?
 • Behövs avväxlingar eller stämpning?
 • Tillåts översågningar i hörn?
 • Finns dolda installationer (ex rör, el och ventilation) i väggar och bjälklag?
 • Finns vibrationslarm eller andra apparaturer som måste stängas av?
 • Finns tillgång till el: 10, 16, 25 eller 63A säkringar? Avstånd till elcentral?
 • Finns vatten för sågning/borrning? Avstånd till vattenkran?
 • Tål arbetsplatsen vatten och fukt?
 • Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (ex ljud, damm, buller eller vatten)?
 • Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet? Vem ansvarar för utsättning?
 • Vem ansvarar för avfallshanteringen? Finns container?

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer