hilti-sag1

Selektiv rivning

Selektiv rivning innebär att vi sorterar allt avfall som skapas när vi river - för att materialet skall kunna återanvändas istället för att gå till deponi. All lättrivning som vi utför görs med denna metod, det är bra både för miljön och våra kunder.

Läs mer »
luftrenare

Dammfri rivning

Dammfri rivning är en metod där arbetsområdet avskärmas från övriga utrymmen och där man skapar ett undertryck med hjälp av kraftiga byggfläktar. Undertrycket säkerställer en dammfri miljö utanför zonen där man river. Dammfri rivning lämpar sig vid alla sorters ombyggnationer men speciellt när man ska arbeta på sjukhus, skolor eller kontor där verksamheten skall pågå under ombyggnationen.

Läs mer »
orange-brock2

Tungrivning

Vid tungrivning så använder vi oss av rivningsrobotar och större grävmaskiner. Med hjälp av maskiner så kan vi riva större byggnader och betongkonstruktioner på ett säkert och mycket effektiv sätt.

Läs mer »
Fuktmatare1

Försäkringsskador

Vi har ett arbetslag som arbetar med att återställa lokaler/fastigheter som drabbats av brand, vattenskador m.m.  Ett nära sammarbete med både försäkringsbolag och byggbolag gör att vi snabbt kan hantera akuta försäkringsskador och minimera tiden för återställandet.

Läs mer »
slip-urklippt1

Betongslipning

Vi använder oss av effektiva betongslipmaskiner när vi river. Väldigt ofta så behöver man slipa ned ojämnheter innan man lägger nya ytskikt. Vi slipar bort limrester, färg, epoxybeläggningar och spackel.

Läs mer »

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer