Mer än 100 000 försäkringsskador anmäls varje år i Sverige.

Brand och fuktskador är de mest kostsamma för försäkringsbolagen. För att begränsa skador på material och konstruktion är det väldigt viktigt att snabbt fastställa skadans omfattning och påbörja lämpliga åtgärder.

Rival har stor erfarenhet av försäkringsskador och tack vare ett nära samarbete med flera försäkringsbolag och byggare så kan vi på ett väldigt snabbt och bra sätt se till att hantera olyckan.

Vi har ett speciellt arbetslag som arbetar med försäkringsskador för att kunna utföra rivningsarbeten som anpassade för den här sortens skador. Om ni råkat ut för en olycka så ska ni kontakta oss för snabbt komma igång med lämpliga åtgärder.

 

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer