Selektiv rivning

Selektiv rivningar används när vi förbereder befintliga byggnader för nya renoveringar och tillbyggnader. En bra förberedande rivning underlättar för hela bygget vilket leder till ett snabbare och bättre slutresultat.

För att kunna utföra en selektiv rivning så börjar vi alltid med att upprätta en rivningsplan där vi går igenom rivningsprojektet. I rivningsplanen så tar vi fram den bästa rivingsmetoden, vi gör en riskanalys och dessutom gör vi en avfallsplan för varje material som dyker upp.

Vi använder oss av handverktyg och en mängd eldrivna verktyg för att riva och separera avfallet så att alla fraktioner går att sortera och återanvända. Exempelvis återvinns trä och brännbart till fjärrvärme, betong och tegel blir fyllnadsmassor och metallskrot blir ny metall.

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer