Tungrivning

Vi använder oss av rivningsrobotar och större grävmaskiner. Med hjälp av maskiner så kan vi riva större byggnader och betongkonstruktioner på ett säkert och mycket effektiv sätt.

Vi har tillgång till en maskinpark med flera rivningsrobotar från Brokk 40 och ända upp till Brokk 260 . Rivningsrobotar är väldigt effektiva vid tyngre betongrivningar, med Brokk så har vi även möjlighet att klippa betongen istället för att bila sönder den vilket minimerar störande oljud.

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer