asbest-tejp1

Asbestsanering

På Rival erbjuder vi en komplett Asbestsanering. Från första provtagning/analys till ett helt färdigställt saneringsarbete. Vi har noggranna och erfarna sanerare med alla behörigheter på plats.

läs mer »
mask-pcb3

pcb-sanering

PCB förbjöds i Sverige 1972 men man hittar det fortfarande i framförallt gamla fogmassor, betongelement och runt äldre inglasningar. Vi på Rival har kompetensen att utföra en säker sanering.

läs mer »
Fuktmatare1

fuktskador

Om man vet eller misstänker att man har drabbats av en fuktskada är det viktigt att agera så fort som möjligt.
Hitta källan, stoppa spridning och börja fukta av.
Annars riskerar man att mögelbildning uppstår vilket i sin tur leder till ännu större problem.  Vi på Rival hjälper dig gärna med både fuktmätning och sanering av fuktskadan.

läs mer »

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer