Asbest – en livsfara!

1982 totalförbjöds användningen av asbest och innan förbudet så var materialet vanligt förekommande i många fastigheter som byggdes under perioden 1950-1980.

 

Här förekommer asbest:

  • Plastmattor ,golvmattor och golvlim
  • Kakelfix och fog
  • Rörisolering
  • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
  • Ventilationstrummor, ventilationsaggregat
  • Eternitskivor på fasader och hustak
  • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar

Misstänker du ni asbest?

Vi har full behörighet som behövs för sanering av asbest. Om ni misstänker att det förekommer asbest så ringer ni oss. Vi kommer snabbt ut till platsen och tar prover för analys. Om det visar sig att det är asbest i materialet så skickar vi in en anmälan till arbetsmiljöverket och påbörjar en sanering.

sanering-rival-3

Sanering av Asbest

Eftersom hantering av asbest innebär hälsorisker finns strikta regler för hur en asbestsanering ska gå till. Efter en riskbedömning så spärrar vi av området och bygger upp luftslussar så att vi kan påbörja saneringen utan att riskera spridning. Under saneringens gång förseglas allt rivningsmaterial, när sen saneringen är slutförd utförs en nogrann avstädning innan vi avetablerar.

Selektiv rivning – 98% av allt material från våra rivningar skickas vidare för återvinning. Nyfiken på vart det tar vägen? Läs mer