Återbruksinventering

Spara på miljön med smartare återbruksinventering

Vill du ha full kontroll över de material och inventarier du äger och vart de befinner sig? Med vår professionella och erfarna inventeringshjälp får du hjälp att kartlägga vilka material, produkter och byggvaror i ditt projekt som går att återbruka.

Du sparar in på onödiga transporter och kostsamma inköp samtidigt som du bidrar till minskat CO2 utsläpp och en mer hållbar miljö. Win-win tycker vi!

Spara på miljön med smartare återbruksinventering

Vill du ha full kontroll över de material och inventarier du äger och vart de befinner sig? 
Med vår professionella och erfarna inventeringshjälp får du hjälp att kartlägga vilka material, produkter och byggvaror i ditt projekt som går att återbruka.
Du sparar in på onödiga transporter och kostsamma inköp samtidigt som du bidrar till minskat CO2 utsläpp och en mer hållbar miljö. Win-win tycker vi!

Allt börjar med rätt inventering

Gips, tegel, glas, stål, textilier, utemiljöer och kontorsinventarier. Vi identifierar och utvärderar alla material korrekt utifrån kvalitet, kostnadsnyttoanalys och återbrukspotential. Allt ifrån enkla varianter i PDF-format där ytorna är små med relativt få inventarier, till riktigt omfattande inventeringar, där även bärande konstruktioner och installationer ska inventeras.

Oavsett vilken inventeringsplattform ni idag använder er av kan vi stå till tjänst. Genom att märka upp alla material och inventarier med en QR-kod är det enkelt att spåra och se var de befinner sig idag och var deras nya plats bör vara.

Det här kan vi erbjuda:

Återbruksinventering

inför ombyggnationer och rivningar

Gediget kontaktnät

som ökar chansen för att ditt material kan återbrukas

Provtagningar av alla material

vid misstanke om miljöfarliga ämnen såsom asbest, PCB

Miljöinventering

Återbrukssamordnare

Demontering & mellanlagring

Varför återbruksinventering?

EU beslutade nyligen att 70 procent av allt byggavfall ska återvinnas till år 2030. En betydelsefull satsning i och med att byggbranschen idag står för en väldigt stor del av det avfall och de utsläpp som genereras i Sverige. Genom att minska avfallet med smart återbruksinventering främjar vi den cirkulära ekonomin och sparar på jordens begränsade resurser.

Vi på Rival Bygg Rivning Demontering AB stödjer EU:s mål och är det givna valet för dig som vill vara i framkant med utvecklingen i branschen. Vi vänder oss till miljömedvetna fastighetsägare, fastighetsförvaltare, byggbolag, konsulter och återbrukspartners.

Vill du också ha hjälp med effektiv återbruksinventering?

Varför återbruksinventering?

EU beslutade nyligen att 70 procent av allt byggavfall ska återvinnas till år 2030. En betydelsefull satsning i och med att byggbranschen idag står för en väldigt stor del av det avfall och de utsläpp som genereras i Sverige. Genom att minska avfallet med smart återbruksinventering främjar vi den cirkulära ekonomin och sparar på jordens begränsade resurser.

Vi på Rival Bygg Rivning Demontering AB stödjer EU:s mål och är det givna valet för dig som vill vara i framkant med utvecklingen i branschen. Vi vänder oss till miljömedvetna fastighetsägare, fastighetsförvaltare, byggbolag, konsulter och återbrukspartners. 


Vill du också ha hjälp med effektiv återbruksinventering?

Tommy Nilsson
Återbruksspecialist
Mail: tommy.nilsson@rivare.nu
Telefon: 072-144 82 30

Yael Östlund Grutzky
Kalkyl – Återbruk
Mail: Yael@rivare.nu
Telefon: 070-654 88 14