Orgelpipan 4

Hyresgästsanpassning

Zengun

Orgelpipan 4

Klövern renoverar hel fastighet i Stockholm City.

Rival utför samtliga rivning, håltagning och saneringsarbeten på projektet.
Vi river stomrent invändigt, hela fasden rivs och sen utför vi tungrivning där det krävs för nya planer.

 • Projekttyp
  Hyresgästsanpassning
 • Storlek BTA
  8 000 kvm
 • Läge
  Stockholm City
 • Kund
  Zengun AB
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Fräsaren 12

Hyresgästsanpassning

Fabege

Fräsaren 12

Fabege bygger kontor för nya hyresgäster.

Rival utför samtliga rivning och håltagningsarbeten på projektet.

 • Projekttyp
  Hyresgästsanpassning
 • Storlek BTA
  20 000 kvm
 • Läge
  Solna Business Park
 • Kund
  Fabege
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Svea Artilleri

Hyresgästanpassning

Arcona AB

Svea Artilleri

Arcona renoverar fastighet, Rival är där och river.

Rival utför lättrivning, tungrivning och håltagning.

 • Projekttyp
  Hyresgästanpassning
 • Storlek BTA
  12 800 kvm
 • Läge
  Lidingövägen
 • Kund
  Arcona AB
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

The Rotterdam District

Fasadrenovering

Kungsleden

The Rotterdam District

Arcona totalrenoverar fastighet åt Kungsleden

Rival skapar förutsättningar genom invändig rivning och håltagning. Vi river befintliga entréer samt hela fasaden för en ny modern design.

 • Projekttyp
  Totalrenovering
 • Storlek BTA
  25 000 BTA
 • Läge
  Värtahamnen
 • Kund
  Kungsleden / Arcona
Vill du vet mer?
Ring oss på
08-641 31 40

Stenbockska palatset

Renovering

Statens fastighetsverk

Stenbockska palatset

Statens fastighetsverk renoverar Stenbockska palatset på Riddarholmen.

Rival utför alla rivning, håltagning och saneringsarbeten.

 • Projekttyp
  Renovering
 • Läge
  Riddarholmen
 • Kund
  Statens fastighetsverk
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Kungliga myntkabinettet

Hyresgästsanpassning

Newsec

Kungliga myntkabinettet

Renovering av Kungliga myntkabinettet.

Rival fick förtroendet att som totalentreprenör sköta alla rivnings och saneringsarbeten på detta prestigefyllda projekt. Spännande utmaning med kungen som närmaste granne.

 • Projekttyp
  Rivning och sanering
 • Läge
  Gamla Stan
 • Kund
  Newsec
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Styrpinnen 15

Hyresgästsanpassning

Vasakronan

Styrpinnen 15

Vasakronan renoverar bankpalats.

Rival utför alla rivning, tungrivning, sanering och håltagningsarbeten.

 

 • Projekttyp
  Rivning, Tungrivning, Håltagning
 • Läge
  Kungstädgården
 • Kund
  Vasakronan
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

KV Grävlingen

Renovering

Zengun

KV Grävlingen

AMF fastigheter renoverar KV Grävlingen i city.

Rival är med och utför rivningsarbeten i ett flertal butiks och kontorslokaler.

 • Projekttyp
  Rivning
 • Läge
  Stockholm city
 • Kund
  Zengun
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Härden 15

Fasadsanering

PQ Projekt / Humlegården

Härden 15

PQ Projekt / Humlegården renoverar.

Ombyggnad av det 17 våningar höga s k Siemenshuset, byggt 1961-62.

Rival utför rivning och asbestsanering av hela fasaden

 • Projekttyp
  Rivning, Sanering
 • Läge
  Norra Station
 • Kund
  PQ Projekt / Humlegården
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Östra Real

Hyresgästsanpassning

Skolfastigheter i Stockholm AB

Östra Real

Skolfastigheter i Stockholm AB renoverar gymnasieskola.

Rival står för samtliga rivning, håltagning och saneringsarbeten på projektet.

Östra Real är en gymnasieskola i stadsdelen Östermalm. Skolan har anor från 1600-talet och den nuvarande skolan står på platsen där Blanches malmgård fanns fram till 1889

 • Projekttyp
  Hyresgästsanpassning
 • Storlek BTA
  6000 m2
 • Läge
  Östermalm
 • Kund
  Skolfastigheter i Stockholm AB
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Slussen

Rivning och håltagning

Slussen

Rival är med och utför förberedande rivningsarbeten på Slussen i Stockholm.

Uppdraget består av både rivning och håltagningsarbeten.

 

 

 • Projekttyp
  Rivning och håltagning
 • Läge
  Slussen
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Hedvig Eleonora skola

Hyresgästsanpassning

Skolfastigheter i Stockholm AB

Hedvig Eleonora skola

Skolfastigheter i Stockholm AB renoverar skola.

Rival står för samtliga rivning och håltagnings på projektet.

 • Projekttyp
  Rivning, Håltagning
 • Läge
  Östermalm
 • Kund
  Skolfastigheter i Stockholm AB
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Berga Fortifikationsverket

Hyresgästsanpassning

Berga Fortifikationsverket

Berga Fortifikationsverket

Rival fick förtroendet att vara med som rivningsentreprenör under ombyggnaden på Berga basen.

Det här uppdraget var lite speciellt och extremt säkerhets krävande. Innan vi ens fick tillträde till området så blev hela företaget och dess anställda noggrant granskade av Säpo (Säkerhets Polisen), processen tog flera veckor. Vi blev godkända utan anmärkning och kunde sedan utföra jobbet utan problem.

 • Projekttyp
  Hyresgästsanpassning
 • Storlek BTA
  1500 m2
 • Läge
  Berga basen
 • Kund
  Berga Fortifikationsverket
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Tekniska museet

Demontering/Bortforsling

Tekniska Museet

Tekniska museet

Tekniska museet bygger om och anpassar sina lokaler för nya spännande utställningar.

Jobbet bestod i stor del av att riva/demontera och forsla bort gamla uställningsmontrar. Vi utförde jobbet samtidigt som museet var i full drift. Vilket gjorde att vi var tvungna att utföra jobbet snabbt och effektivt.

Vi fick bara väsnas under vissa bestämda tider under dagen, så det krävdes lite extra planering för att få ihop det.

 • Projekttyp
  Demontering/Bortforsling
 • Storlek BTA
  1300 m2
 • Läge
  Museivägen 7
 • Kund
  Tekniska Museet
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Finansinspektionen

Hyresgästsanpassning

Finansinspektionen

Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar finansmarknadens företag.

Vi på Rival fick uppdraget att vara med och modernisera deras nya kontorslokaler till en mer öppen planlösning.

Det var lite extra komplicerat pga svåra utkörningsmöjligheter av rivningsmassorna. Vi fick inte ha en container stående under projektets gång. Så vi fick använda oss av stora gröna kärl som vi körde ner i en liten hiss och sen direkt in i en av våra skåpbilar med bakgavellyft. Allt flöt på enligt planerna och vi höll våran deadline som vanligt.

 • Projekttyp
  Hyresgästsanpassning
 • Storlek BTA
  1600 m2
 • Läge
  Stockholm City
 • Kund
  Finansinspektionen
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

KV Luma

Hyresgästanpassning

Fabage

KV Luma

Rival är med och skapar framtidens kontorslokaler i KV Luma.

Fastighetsförvaltaren Fabege utvecklar Luma området för att kunna erbjuda kontorslokaler med absolut högsta standard. Rival är med från början och ser till att dom gamla ytorna rivs ut och kan anpassas för nya hyresgäster.

 • Projekttyp
  Hyresgästanpassning
 • Läge
  Sjöstaden
 • Kund
  Fabage
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

SL Bussdepå

Hyresgästanpassning

SL Lokaltrafik

SL Bussdepå

SL satsar miljövänligt och Rival gör det möjligt.

Storstockholms Lokaltrafik förnyar sin bussflotta och köper in 250 ny miljövänliga bussar. I bussgaraget i Råsta stötte dom på problem då dom gamla portarna är för låga. Rival fick i uppdrag att göra en håltagning där man höjer portarna med 50cm. Eftersom bussarna hela tiden måste ha tillgång till garaget så va det en utmaning att utföra alla moment utan att störa trafiken. Vi samarbetade med NT-Smide och utförde höjningen utan avbrott för SL.

 • Projekttyp
  Hyresgästanpassning
 • Kund
  SL Lokaltrafik
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Kaknästornet

Hyresgästanpassning

Teracom

Kaknästornet

Teracom byter ut sitt kylsystem på Kaknästornet och Rival får ansvaret att hantera rivningen och tungtransport.

Kaknästornet är Stockholms högsta byggnad och sköter driften för ett flertal mediabolag som sänder från området. Området är skyddsklassat så kraven på Rival som entreprenör är högre än vanligt. Att det dessutom finns utrustning i 100 miljonersklassen i direkt anslutning till rivningen gör inte projektet lättare.

Vi såg till att uppdraget utfördes smidigt utan att riskera varken personal eller utrustning. En kombination av en 55tons mobilkran och lastbil användes för att byta ut kylaggregaten.

 • Projekttyp
  Hyresgästanpassning
 • Kund
  Teracom
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40

Käppala reningsverk

Hyresgästanpassning

Käppalaverket

Käppala reningsverk

Reinhold Byggnads valde Rival för att utföra samtliga rivningsarbeten vid ombyggnationen av Käppala reningsverk på lidingö.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Dom tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp.

Rivningsarbeten i anslutning till reningsverket kräver hög precision och ett sammarbete utöver det vanliga. Tillsammans med Reinhold byggnads utförde vi en riskanalys och anpassade rivningen efter driften på verket.

Trots flera tekniska hinder och konstiga arbetstider så lyckades vi hålla tidsplanen och budget tack vare flera kreativa lösningar och ett riktigt bra arbetslag.

 • Projekttyp
  Hyresgästanpassning
 • Läge
  Lidingö
 • Kund
  Käppalaverket
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40