Verksamhetslednings-systemet BKMA är stommen i ett framgångsrikt rivningsföretag.

BKMA Certifiering är ett nationellt och branschanpassat alternativ till ISO 9001/14001/45001. Certifieringen är en nationell standard för Byggföretagens medlemmar, och tar hänsyn till branschspecifika behov och förutsättningar.

Fungerande rutiner gör det enklare att leva upp till samhällets och kundernas krav vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö