Vi är en av få aktörer i rivningsbranschen som är certifierade enligt BF9K.

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen.

Syftet med systemet är att dokumentera för våra beställare hur vi på Rival uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.