Kaknästornet

Teracom byter ut sitt kylsystem på Kaknästornet och Rival får ansvaret att hantera rivningen och tungtransport.

Kaknästornet är Stockholms högsta byggnad och sköter driften för ett flertal mediabolag som sänder från området. Området är skyddsklassat så kraven på Rival som entreprenör är högre än vanligt. Att det dessutom finns utrustning i 100 miljonersklassen i direkt anslutning till rivningen gör inte projektet lättare.

Vi såg till att uppdraget utfördes smidigt utan att riskera varken personal eller utrustning. En kombination av en 55tons mobilkran och lastbil användes för att byta ut kylaggregaten.

  • Projekttyp
    Hyresgästanpassning
  • Kund
    Teracom
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40