Käppala reningsverk

Reinhold Byggnads valde Rival för att utföra samtliga rivningsarbeten vid ombyggnationen av Käppala reningsverk på lidingö.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Dom tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp.

Rivningsarbeten i anslutning till reningsverket kräver hög precision och ett sammarbete utöver det vanliga. Tillsammans med Reinhold byggnads utförde vi en riskanalys och anpassade rivningen efter driften på verket.

Trots flera tekniska hinder och konstiga arbetstider så lyckades vi hålla tidsplanen och budget tack vare flera kreativa lösningar och ett riktigt bra arbetslag.

  • Projekttyp
    Hyresgästanpassning
  • Läge
    Lidingö
  • Kund
    Käppalaverket
Har du frågor?
Ring oss på
08-641 31 40